IVIO IVIO IVIO
metafoor_tab.png Metafoor Metafoor
Prosu Groep Prosu Prosu
KarmacGroep.JPG Karmac Karmac

Maatschappelijke paragraaf

De KMM Groep onderschrijft het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Duurzaamheid. Medewerkers en management zien het als hun verantwoordelijkheid te zorgen voor de continuiteit in een wijze van bedrijfsvoering die rekening houdt met het behoud van het werkgelegenheid, welzijn, het milieu en de toekomst van komende generaties.

De KMM Groep sprak begin 2010 de intentie uit de meest Duurzame onderneming van Flevoland te worden.

Een goed werkklimaat en, van daaruit, optimale aandacht en zorg voor onze klanten en adequate oplossingen in de kennissfeer staan in de bedrijfsvoering centraal. We willen de kwaliteit die inherent is aan het bestaan zichtbaar en werkzaam maken door kundigheid, betrokkenheid en relatiemanagement. We werken daarvoor aan.

 • Aandacht en dienstverlening als basis
 • Binding met, betrokkenheid van en vertrouwen in mensen;
 • Expertise van de markt en de procesonderdelen;
 • Rekening houden met wet – en regelgeving en de geldende maatschappelijke normen en waarden;
 • Waardering en zorg voor de planeet als (eindige) bron van de gebruikte materie

Het Nieuwe Werken bij overheid en bedrijven - mede mogelijk dankzij Karmac

Dankzij het digitale en daarmee duurzame informatiebeheer komt voor tal van overheids- en particuliere organisaties Het Nieuwe Werken (HNW) binnen bereik. Een van de bedrijfsgroepen van KMM Groep, Karmac - expert en dienstverlener in document management- , baant op dit gebied voor haar klanten de weg. Het Nieuwe Werken geldt als een concept waarbij de nieuwste ontwikkelingen in de informatietechnologie gelden als aanjager in de vernieuwing van de fysieke werkplek(ken), de organisatiestructuur en –cultuur en managementstijl. Het Nieuwe Werken kent drie pijlers: het fysieke (de omgeving), het mentale en IT. Op het gebied van IT draagt Karmac in hoge mate bij aan een wezenlijk onderdeel van HNW, namelijk het tijd- en plaatsonafhankelijke werken.Waar organisaties nog gebonden zijn aan het gebruik van papieren dossiers en archieven is HNW namelijk onmogelijk. Zodra dossiers en documenten gedigitaliseerd zijn en op afstand oproepbaar, staat in principe niets Het Nieuwe Werken meer in de weg. Karmac is vooraanstaand in digitalisering van documenten en dossiers.

Managementdag KMM Groep en MAC³PARK stond in teken van MVO

Tijdens de jaarlijkse managementdag hebben 25 directeuren en managers van de KMM Groep en MAC³PARK zich gebogen over Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Professionals van de GoodCompany leidden deze sessie waarin het MVO-principe en de individuele verantwoordelijkheid van de bedrijven uiteen gezet werd. Er is gekeken wat de KMM Groep-bedrijven al doen aan MVO en waar ze verder kunnen cq moeten. Dit zijn enkele conclusies:

 • We gaan ervoor zorgen dat MVO-visie en strategie naadloos aansluiten op algemene missie/visie KMM-Groep.
 • Er komt een MVO-werkgroep met vertegenwoordigers van diverse bedrijfsonderdelen die de kar trekt en als katalysator optreedt.
 • We willen korte termijn successen realiseren door een aantal speldenprikken/gerichte acties, bijvoorbeeld van díe bedrijfsonderdelen die al bewezen commitment hebben t.o.v. MVO/duurzaamheid.
 • We gaan op een aantrekkelijke wijze de huidige MVO-activiteiten zichtbaar maken;
 • Inventariserende analyse peers;
 • We gaan het ambitieniveau en de routekaart hiervoor vaststellen;
 • Er komt een communicatieplan gericht op interne en externe stakeholders;

Op de foto Creative Campus van MAC³PARK waar verschillende bedrijfsonderdelen van KMM Groep gevestigd zijn.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies